Amaçlar

Eskişehir’in ve Tepebaşı İlçesinin sahip olduğu konum, hinterlant ve genç dinamik
nüfus gibi birçok avantajı fırsata çevirecek, ulusal ve uluslararası alanda iş fikirlerinin
gelişmesini ve üretime dönüşmesini sağlamak,

Dezavantajlı grupların kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak,

– Sosyal faydası yüksek fikirleri ve girişimleri destekleyerek katma değer yaratan
işletmelerin ve pazarların önünün açılması,

-Toplumun gereksinimlerine cevap verebilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda
kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynamak,

– Eskişehir’in potansiyelini ve dinamizmini ortaya çıkaracak kültürü yaratmak,

– Sosyal tabanlı girişimlerin sürdürebilirliğinin sağlanması,

– Almanya ile sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek.

Translate »