Kuruluş

Kuruluş :

Treptow-Köpenick Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi 01 Haziran 2010 tarih 122 sayılı Meclis
kararı ile ”Kardeş Belediye” olmuştur. İki Belediye arasında projelerin planlanması ve uygulanması
konusunda bilgi alış-verişini sağlamak, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Almanya ile Türkiye arasında
sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında teknik, finansal destek ve personel desteği sağlamak
amacıyla “Engagement Global gGmbH” fonu ile sosyal girişimleri destekleyen bir sosyal kuluçka
merkezidir.
Eskişehir ilinde istihdamın yetersiz olması, şehirde sosyal girişimleri destekleyen kuruluşların
eksikliği, girişimci adaylarının şirket kurma süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları,
ihtiyaçları olan konularda mentör desteğine nasıl ulaşacaklarını bilmemeleri, fikri haklar ve patent
araştırması gibi konularda nasıl araştırma yapılacağının bilinmemesi gibi sorunlar kuluçka merkezinin
kurulumunun çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Translate »