Kurumsal

Vizyon : Sosyal girişimlerin doğduğu ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü sürdürülebilir bir
ekosistem yaratmak.

Misyon : Sektörel ve demografik bir ayrım gözetmeksizin, bölgedeki sosyal yenilikçi fikirleri
sürdürülebilir şekilde desteklemek ve girişimcilik kavramını teşvik etmek için bir ekosistem
oluşturmak.
Amaçlar :
Eskişehir’in ve Tepebaşı İlçesinin sahip olduğu konum, hinterlant ve genç dinamik nüfus gibi birçok
avantajı fırsata çevirecek, ulusal ve uluslararası alanda iş fikirlerinin gelişmesini ve üretime
dönüşmesini sağlamak amacıyla;

-Sosyal faydası yüksek fikirleri ve girişimleri destekleyerek yüksek katma değer yaratan
işletmelerin ve pazarların yaratılması,
-Toplumun gereksinimlerine cevap verebilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda
kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynamak,
– Eskişehir’in potansiyelini ve dinamizmini ortaya çıkaracak kültürü yaratmak,
– Sosyal tabanlı girişimlerin sürdürebilirliğinin sağlanması,
– Kuluçka merkezine giren girişimci adaylarının çevre ve sosyal fayda bilincinin
arttırılması,
– Berlin partnerliğiyle ulusal düzeyde fark yaratmak
-Almanya ile ekonomik işbirliğini geliştirmek.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ

Tepebaşı, Eskişehir’i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk Çayı’nın kuzeyinde kalmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi altında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı
“Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak kurulmuştur.

06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ gereği ilçe statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalip belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçeye bağlanmıştır.

Kentteki 3 üniversiteden ikisi olan Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Tepebaşı sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 1894 yılında kurulan ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Türkiye Cumhuriyetinin ilk fabrikalarından Eskişehir Şeker Fabrikası, hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu ve modernizasyonu alanlarında teknoloji üreten TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) ile geleneksel sanayi sektörlerinden olan çeşitli tuğla-kiremit fabrikaları ve un fabrikaları ve ilin 5 büyük AVM de Tepebaşı sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Translate »